bydgoszcz.by

Reklama

Najnowsze artykuły:

Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii (BoE) stwierdził, że jest zadowolony, że banki centralne zaczęły przyjmować ideę CBDC. “Jeśli do tego dojdzie, będzie to jedna z najbardziej fundamentalnych inno ...

Komisja Europejska przygotowuje przeciwko Niemcom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z kontrowersyjnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe d ...

Węgry najprawdopodobniej zostaną pierwszym krajem unijnym z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, który zapoczątkuje cykl zacieśniania polityki monetarnej. Tamtejszy bank centralny zasygnalizował moż ...

Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie przez Niemcy prawa UE. Konflikt niemieckiego TK z TSUE zagraża europejskiemu porządkowi prawnemu. Trybunał w Karlsruhe ma fanów w Polsce - pisze ...

Europejski Bank Centralny dokonał największej od wybuchu pandemii rewizji prognoz makroekonomicznych na najbliższe lata. Analitycy wyraźnie podnieśli przewidywaną ścieżkę PKB, który wedle dzisiejszych ...

Według Mu Changchun, dyrektora generalnego Instytutu Badań nad Walutami Cyfrowymi banku centralnego, użytkownicy będą mogli przechowywać cyfrowego juana zarówno w fizycznych, jak i cyfrowych portfelac ...

Bank centralny to organ niezbędny w każdej gospodarce. Jest to podmiot, który czuwa nad finansami danego kraju, m.in. za prowadzenie polityki pieniężnej. Jednym z takich organów jest bank centralny Wi ...

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2021 r. do 4,6% z 4% oczekiwanych w marcu br. oraz podwyższył prognozę na 2022 rok odpowiednio do 4,7% z 4,1%, podała pre ...

Od 21 czerwca na Kubie zacznie obowiązywać zakaz obrotu dolarami w gotówce. Władze radzą turystom, aby przyjeżdżali bez „zielonych".

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym ...

Rosnąca presja inflacyjna i osłabienie rubla zmuszają Bank Rosji do kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej. W piątek po raz trzeci w tym roku bank centralny podwyższył benchmarkową stopę procent ...

bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2021. All Rights Reserved.