bydgoszcz.by

Reklama

Najnowsze artykuły:

Powiadomienie MAR65.pdfPowiadomienie MAR65.pdf Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez PKO Bank Polski S.A. MAR65 Notification.pdfMAR65 N ...

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać ...

Zysk netto na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) 0,02 0,02 0,01 0,01 Zysk netto na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) 0,20 0,02 0,01 0,01 ...

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy ...

Na koniec czerwca działały w Polsce cztery banki hipoteczne (tylko one mogą emitować listy zastawne) należące do grup: PKO BP, mBanku, Pekao i od ponad roku także do ING Banku Śląskiego. Niebawem do t ...

bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2020. All Rights Reserved.