bydgoszcz.by

Reklama

Najnowsze artykuły:

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_podjete_przez_ZWZ-(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Uchwala_zg ...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao zaakceptowało w piątek propozycję warunkowej dywidendy. Wysokość wypłaty z zysku za 2020 r. będzie zależeć do stanowisko KNF dotyczącego polityki dywidendowej ...

PZU zgłosił projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Pekao, w którym zaproponował trzy warianty wypłaty dywidendy z zysku banku za 2020 r., maksymalnie na dywidendę mogłoby trafić 75 p ...

Pierwsza podwyżka stóp procentowych odbędzie się w marcu przyszłego roku - przewidują ekonomiści Bank Pekao w komentarzu do środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Bank Pekao umożliwił otwarcie firmy online poprzez bankowość Pekao24. Jest też drugim bankiem w Polsce, który udostępnił kompleksową rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG oraz założenie Profil ...

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jako akcjonariusz Banku Pekao reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił projekt uchwały, proponując wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r., podał b ...

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jako akcjonariusz Banku Pekao reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił projekt uchwały, proponując wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r., podał b ...

Bank Pekao podzieli się zyskiem z akcjonariuszami i wypłaci dywidendę wysokości 3,21 zł na akcję. Jest jednak jeden ważny warunek - zgodę na wypłatę dywidendy musi wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego.

Bank Pekao przy współpracy z PZU wprowadził do oferty nowe ubezpieczenia podróżne. Bezpieczna podróż jest dostępna dla klientów banku w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay. Bank Pekao przy okazji prez ...

W ostatnich dniach do mecenasów polskiego sportu dołączył Bank Pekao SA. Umowa podpisana właśnie przez Bank z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKosz) oraz Polską Ligą Koszykówki (PLK) umożliwi ich spons ...

bydgoszcz.by | Bitcoin | Bank

Copyright © 2021. All Rights Reserved.